Synundersökning i Vårgårda

Synundersökning

Priser:
Synundersökning inkl. tryckmätning 300kr
Kontaktlinskontroll  400kr
Nytillpassning kontaktlinser 500kr

Gratis syndatortest för att se om du behöver gå vidare med en riktig synundersökning.

Gratis ”prova på linser” vid köp av kompletta glasögon, antingen ett par månadslinser eller 15 par endagarslinser.